Skip to content

ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Η ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

13/12/2010

[Με σκοπό να αποτελέσει  έναυσμα για σχολιασμό αναδημοσιεύουμε κείμενο του κ. Κ. Μπλάθρα από το ομότιτλο βιβλίο του που κυκλοφορεί  από την εφημερίδα «Χριστιανική», με ευγενική παραχώρηση από το περιοδικό «manifesto» τ.20 Νοέμβριος 2010.  Το  ΒΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δεν αποδέχεται απαραιτήτως τις απόψεις του συγγραφέα.]

 

Μνημόνιο: Η υποθήκευση της Ελλάδας

Το βάρος της δημοσιότητας όλη αυτή την περίοδο έπεσε πάνω στο «Μνημόνιο» και είναι φυσικό καθώς το κείμενο αυτό περιγράφει τις συγκεκριμένες οικονομικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Το «Μνημόνιο», το οποίο «μοιάζει να έχει συνταχθεί στην Αθήνα», από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, στην ουσία δίνει «γην και ύδωρ» στους εισβολείς. Τα κανόνια όμως και ο στρατός εισβολής είναι η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης», όπου περιγράφονται οι δρακόντειοι όροι δανεισμού της Ελλάδας με 80 δις ευρώ. Το κείμενο αυτό έχει συνταχθεί αγγλιστί στο Λονδίνο από τη δικηγορική εταιρεία «Slaughter and May». Θυμίζουμε ότι από δικηγορικό οίκο του Λονδίνου είχε συνταχθεί και το περίφημο έκτρωμα με το όνομα «Σχέδιο Ανάν».
Πρώτα-πρώτα ας δούμε ποιοι είναι οι «Slaughter and May». Πρόκειται για δικηγορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1889 και είναι μία από τις πέντε εταιρείες που αποτελούν τον «Μαγικό Κύκλο», δηλαδή τις πέντε ισχυρότερες δικηγορικές εταιρείες της Βρετανίας.

Μ’ άλλα λόγια έχει συνταχθεί από ανθρώπους που βρίσκονται στον πυρήνα του βρετανικού νομικού, πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Λειτουργούν, εν προκειμένω, ως εντολοδόχοι των αμερικανο-αγγλοσαξωνικών κεφαλαίων που έχει δανειστεί κατά περιόδους η χώρα μας, αρχής γενομένης από την επαύριον της Ελληνικής Επανάστασης. Θυμίζουμε, παρεμπιπτόντως, ότι η Βρετανία δεν είναι καμία από τις συμβαλλόμενες χώρες, καθώς δεν είναι χώρα του ευρώ.

Μια μικρή λεπτομέρεια με μεγάλη σημασία: η εταιρεία «Slaughter and May», η οποία ανέλαβε εξ ονόματος της ελληνικής κυβέρνησης τη σύνταξη της «Σύμβασης», υπήρξε εντολοδόχος της βρετανικής συντηρητικής κυβέρνησης Θάτσερ, στη δεκαετία του 1980, στη διεκπεραίωση των αποκρατικοποιήσεων των βρετανικών ΔΕΚΟ, δηλαδή των εταιρειών που διαχειρίζονταν λιμάνια, αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμό κ.λπ. Κάτι σαν από την καρδιά του νεοφιλελεύθερου Λονδίνου και των επιγόνων της Θάτσερ για την Αθήνα και τον γιο του Ανδρέα!
Να σημειώσουμε, τέλος, κάτι που ίσως δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα. Το κείμενο της «Σύμβασης», όπως και το κείμενο του «Μνημονίου» κατατέθηκαν στη Βουλή, στον προς ψήφιση νόμο της 8ης Μαΐου 2010, στην αγγλική γλώσσα, στην δε κατακλείδα του πρώτου άρθρου, στο κείμενο του νόμου γράφεται επί λέξει το εξής ανήκουστο: «Τα παραπάνω κείμενα στην επίσημη αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:» και ακολουθούν η «Σύμβαση» και το «Μνημόνιο», το οποίο ψήφισε η ελληνική Βουλή στην «επίσημη» αγγλική γλώσσα, ενώ η ψήφιση της «Σύμβασης» εκκρεμεί…
Ιδού μερικά από τα σημεία που αξίζει να προσέξουμε:

• Άρθρο 2, παράγραφος 3: «Οι Δανειστές και ο Δανειολήπτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουν ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβάσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους […] χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών». Σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος αυτή και οι ακριβώς επόμενες παράγραφοι 4 και 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, όπως σημειώνει, ο Συνταγματολόγος Γ. Κασιμάτης, «παρέχεται στους δανειστές το δικαίωμα να δημιουργήσουν, με βάση τη Σύμβαση Δανεισμού, πολιτικό και οικονομικό μπλοκ σχέσεων με τους δανειστές και με τρίτες χώρες, δεσμευτικό για την Ελλάδα, αλλά χωρίς τη βούλησή της».

• Άρθρο 3, παράγραφος 4α: Για την εκταμίευση απαιτείται γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που θα βεβαιώνει τη νομιμότητα και συνταγματικότητα της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με υπόδειγμα που προβλέπεται στο «Παράρτημα 4». Είναι τουλάχιστον γελοιωδώς αντιεπιστημονικό το να δίδεται νομική γνωμοδότηση σύμφωνα με ακριβές υπόδειγμα.
• Άρθρο 3, παράγραφος 5α: Διασφαλίζονται οι Δανειστές από ενδεχόμενη δικαστική προσφυγή ή πιθανή απόφαση του ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα της «Σύμβασης». Στην ουσία ζητείται η φίμωση των ελληνικών δικαστικών αρχών αφού ο Δανειολήπτης, δηλαδή η χώρα και η κυβέρνησή της, θα πρέπει να αποτρέψουν ένα «τέτοιο γεγονός», δηλαδή την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

• Άρθρο 6, παράγραφος 6α, β: Γίνεται σαφής αναφορά στο ενδεχόμενο να ακυρωθεί η «Δανειακή Διευκόλυνση», δηλαδή η παρούσα «Σύμβαση» από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α) ή από Συνταγματικό Δικαστήριο του Δανειστή (β). Αναφορά σε πιθανότητα ακύρωσης από Συνταγματικό Δικαστήριο του Δανειολήπτη, δηλαδή της Ελλάδας, δεν γίνεται. Βλέπετε, το άρθρο 3, παράγραφοι 4α και 5α αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως και το Άρθρο 8 που ακολουθεί.

• Άρθρο 8, παράγραφος 1γ: Οι Δανειστές μπορούν «να ακυρώσουν τη Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις του Δανειολήπτη […] κρίνονται από οποιοδήποτε καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο ως μη δεσμευτικές ή εκτελεστές έναντι του Δανειολήπτη ή κρίνονται παράνομες…». Οποιαδήποτε, λοιπόν, δικαστική «εμπλοκή» θα προβεί οικονομικά δυσβάστακτη για την Ελλάδα.

• Άρθρο 11, παράγραφος 3: Πέφτει και το τελευταίο πρόσχημα της λεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: «Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρόκειται να χορηγηθούν βάσει της παρούσας Σύμβασης είναι στην αγγλική γλώσσα». Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για «Σύμβαση» μεταξύ χωρών μελών της Ε.Ε., όπου ισχύει η αρχή της ισοτιμίας όλων των επίσημων ευρωπαϊκών γλωσσών. Η προτίμηση των «Δανειστών» στην αγγλική γλώσσα γίνεται για το χρήμα, φυσικά, καθώς ακολουθεί παρακάτω το Άρθρο 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Εδώ πλέον καταργούνται όλα, δηλαδή:

• παράγραφος 1: «Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση […] διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο». Γιατί το αγγλικό δίκαιο; Την απάντηση τη έδωσε ο καθηγητής Κώστας Χρυσόγονος, στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, στις 15 Ιουλίου 2010: «το αγγλικό ∆ίκαιο σε τέτοια θέµατα, ακριβώς επειδή το Ηνωµένο Βασίλειο είναι έδρα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και επειδή τίθενται κατ’ επανάληψη θέµατα τέτοια σε σχέση µε αλλοδαπά κράτη-οφειλέτες έναντι των ιδρυµάτων αυτών, είναι το χειρότερο δυνατό ∆ίκαιο για τον οφειλέτη».

• παράγραφος 2: «Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει […] στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως πάλι σημειώνει ο Συνταγματολόγος κ. Χρυσόγονος: «δεν επιλέχθηκε τυχαία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο, ως γνωστόν, πλειοψηφούν δικαστές από τα κράτη-Δανειστές». Επιπλέον, συμπληρώνει ο κ. καθηγητής, «μπορεί, λοιπόν, από τώρα να πιθανολογήσει κανείς ότι το ∆ικαστήριο αυτό θα προσανατολιστεί µε βάση το άρθρο 27 της Σύµβασης της Βιέννης του 1969 για το ∆ίκαιο των Συνθηκών που ορίζει ότι τα κράτη δεν µπορούν να επικαλεστούν διατάξεις του εσωτερικού τους δικαίου, άρα ούτε και του εθνικού τους Συντάγµατος, για να αποφύγουν την εκπλήρωση των διεθνών τους υποχρεώσεων».

Άλλωστε σύμφωνα με την παράγραφο 5: «Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία (…) περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του…». Κανονικά η παράγραφος αυτή θα έπρεπε να έχει διαβαστεί από όλους και να έχει τοιχοκολληθεί σε όλα τα μνημεία της χώρας μας, αφού στην ουσία η κυβέρνηση που την αποδέχτηκε ουσιαστικά τα εκχωρεί στους Δανειστές και όχι μόνο. Όπως σημειώνει, μιλώντας για «έσχατο εξευτελισμό», ο επίσης Συνταγματολόγος καθηγητής Κ. Μπέης: «δηλαδή, σε περίπτωση αδυναμίας του κρατικού προϋπολογισμού να πληρώνει τα εφεξής εθνικά τοκοχρεολύσια, οι δανειστές, κι όχι μόνον οι άμεσοι δανειοδότες […] αλλά και ο πρώτος τυχών κομιστής παραστατικών ελληνικών τοκοχρεολυσίων θα έχουν εξουσία να κατάσχουν και να πλειστηριάσουν ακόμη και αντικείμενα της ακατάσχετης ελληνικής δημόσιας περιουσίας.» («Ελευθεροτυπία», 14/07/2010). Κι αν είναι ίσως υπερβολικό να πούμε ότι κινδυνεύει η κυριότητα του Παρθενώνα, «δεν βλέπω ότι θα µπορούσε να αποφύγει την πίεση µία εξασθενηµένη ελληνική κυβέρνηση να παραχωρήσει µισθωτικό δικαίωµα πολυετές για την εκµετάλλευση των αρχαιολογικών µας χώρων και για την τουριστική εκµετάλλευση νησιών µας», όπως είπε η Αλέκα Μανδαράκα-Σέππαρντ, καθηγήτρια Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, στην προαναφερθείσα εκδήλωση του Δ.Σ.Α. Άλλωστε, η κατάσχεση μπορεί άνετα να γίνει, όπως έχει επισημανθεί, σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, όπως πρεσβείες, Ινστιτούτα, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες, ελληνικός χρυσός ο οποίος φυλάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.τ.ό. Θυμίζω ότι ο καθηγητής Χρυσόγονος επί του προκειμένου σημείωσε ότι «στο αγγλικό ∆ίκαιο θέµατα ασυλίας κρατών ρυθµίζονται από τη state immunity act του 1978 […]. Τα άρθρα 13 παρ. 2-4 του νόµου αυτού επιτρέπουν την εκτέλεση κατά του αλλοδαπού ∆ηµοσίου µόνο για περιουσιακά στοιχεία χρήσης iure gestionis», δηλαδή για περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται εμπορικά. Μ’ αυτές τις διατάξεις δεν είναι καθόλου απίθανο να πληρώνουμε στους Δανειστές της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. το εισιτήριο για να μπούμε στην Ακρόπολη!

Εάν η «Σύμβαση» χαλκεύει τα δεσμά του ελληνικού λαού, ακόμα και για τις γενιές που έρχονται, το «Μνημόνιο» περιγράφει τους όρους εξανδραποδισμού του. Το περιβόητο και πολυσυζητημένο «Μνημόνιο», αξίζει να το σημειώσουμε επί της αρχής, είναι ένα κείμενο γεμάτο ασάφειες και «Μαυρογιαλούρειες» εξαγγελίες όταν πρόκειται για «μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με διεξοδικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» (παράγραφος 6) και άλλα ακατανόητα και άνευ πραγματικής ουσίας, που ευκαίρως ακαίρως θεωρούν χρέος τους όλοι οι πρωθυπουργοί από εποχής Μητσοτάκη να εξαγγείλουν –τα ίδια είχε πει εκατοντάδες φορές και ο Κ. Καραμανλής ο νεότερος. Την ίδια στιγμή το «Μνημόνιο» γίνεται πολύ συγκεκριμένο, μέχρις υπολογισμού του τελευταίου ευρώ, όταν αναφέρεται στις προβλεπόμενες περικοπές μισθών και συντάξεων.

Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να το έχουμε υπόψιν μας είναι ότι, όπως καταλαβαίνει κανείς ακόμα και μία φορά να το διαβάσει, πρόκειται για κείμενο συνταγμένο κατά την αγαπητή στο ΠΑΣΟΚ ιδιόλεκτο των ωραίων (σοσιαλιστικών) λέξεων, οι οποίες περιγράφουν τον πιο ανελέητο νεοφιλελευθερισμό. Παράδειγμα η πολλές φορές αναφερόμενη «ενίσχυση της αγοράς εργασίας», που στην περιγραφή της αποκαλύπτεται ότι στην αλήθεια είναι η αποδιάρθρωση της εργασίας. Εκείνο δε που πολλές φορές επανέρχεται περί «το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» δεν είναι παρά ένα κενό γράμμα αφού τέτοιο δίχτυ πουθενά δεν αναπτύσσεται. Αντιθέτως, εάν διατρέξει κανείς τους πίνακες περικοπών για τα έτη 2010-2014 θα δει όχι μόνο ότι οι συντάξεις περικόπτονται ή παγώνουν και τις τέσερις χρονιές 2010, 2011, 2012 και 2013, αλλά ότι κόβεται ακόμα και το επίδομα αλληλεγγύης (2010), παρ’ όλο που η συνολική του επιβάρυνση είναι 0,2% του ΑΕΠ.

Ένα τρίτο πολιτικό συμπέρασμα που βγαίνει από την ανάγνωση του «Μνημονίου» είναι ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για το κρυφό 5ετές κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου (2009-2013), το οποίο θα μπορούσε να είχε συνταχθεί πριν από τις εκλογές του 2009. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από το γεγονός ότι οι λεπτομερείς περιγραφές των «αναπροσαρμογών» δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις μόνιμες «εκσυγχρονιστικές» επιδιώξεις της οικονομικής ελίτ από τα χρόνια ήδη της διακυβέρνησης Μητσοτάκη 1990-1993. Το «Μνημόνιο», λοιπόν, ούτε στις Βρυξέλλες συντάχθηκε, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση να μας πείσει, ούτε κάτι καινούργιο είναι. Οι ρυθμίσεις άλλωστε που προβλέπει έχει επιχειρηθεί σε κάποια τους σημεία να περάσουν και επί Μητσοτάκη (ιδιωτικοποιήσεις) και επί Σημίτη (αγορά εργασίας, ασφαλιστικό) και επί Καραμανλή (ασφαλιστικό, στήριξη των Τραπεζών).

9 Σχόλια leave one →
 1. Γιάννης Μανασής permalink
  13/12/2010 13:31

  Η εξαιρετική και ενδελεχής αυτή ανάλυση του Μνημονίου, ειδικά όσον αφορά το θέμα της κατάσχεσης της περιουσίας του οφειλέτη (ελληνικό κράτος), σε συνδυασμό με την επικρατούσα άποψη στον «κοσμάκη» ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σκοπό να διευκολύνει την απόκτηση κρατικών περιουσιών (βλ. παντός είδους ΔΕΚΟ: ΔΕΗ, ΟΣΕ, κλπ) από τους δανειστές, μπορεί να εξηγήσει την παντελή έλλειψη σπουδής αυτής της κυβέρνησης όσον αφορά διαρθρωτικά και άλλα μέτρα που θα βοηθούσαν τις εξαγωγικές εταιρείες, την ίδρυση νέων εταιρειών και οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα που θα επέτρεπε την αύξηση παραγωγικού πλούτου της Ελλάδας, τουτέστιν αύξηση των εσόδων του κράτους, και εν καταλήξει διευκόλυνση αποπληρωμής του χρέους του προς τους δανειστές.
  Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός αυτή την στιγμή είναι να επικεντρωθούν οι δυνάμεις ολόκληρου του έθνους προς την κατεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας που θα αυξάνει τον πλούτο της χώρας, είτε σε αγαθά είτε σε υπηρεσίες, με παράλληλη συνεπή ανταπόκριση του κάθε πολίτη και κάθε οικονομικού παίκτη απέναντι στο κράτος (κυρίως ιδιωτικού τομέα, καθόσον το κράτος θα συνεχίσει να κλέβει τον εαυτό του – βλ. μη καταβολή υποχρεώσεων στον εαυτό του).
  Βέβαια για να το κάνει αυτό ο κάθε πολίτης και κάθε οικονομικός παίκτης, ιδανικά, θα έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη στο κράτος ως θεσμό και στα όργανά του ως θεματοφύλακες αυτού του θεσμού, εμπιστοσύνη την οποία κατάφεραν τα δύο μεγάλα κόμματα με τα διαδοχικά τους περάσματα από αυτό το θεσμό να την καταρρίψουν! Διότι ΕΝΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!
  Εξού και η ανάγκη στροφής των πολιτών προς μικρότερα κόμματα, στα οποία εναποτίθεται η πολύ βαριά ευθύνη να «ξεσκαρτίσουν» το πολιτικό πεδίο και την Δημόσια Διοίκηση (δε λέω να διώξουν, όχι έτσι απλά, αλλά αυτό είναι ολόκληρη συζήτηση από μόνη της), ώστε η χώρα να αποκτήσει μια Δημόσια Διοίκηση που να ικανοποιεί τον βασικό λόγο ύπαρξής της: ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ (κράτος δικαίου και πρόνοιας)!
  Ας θυμηθούν λοιπόν όλοι σε τί χρησιμεύει και επίσης τί σημαίνει το ανθρώπινο κατασκεύασμα που λέγεται Κράτος και η παραυτώ Δημόσια Διοίκηση. Ό,τι κάνουν ας το κάνουν με αυτό ως γνώμονα. Όλα τότε θα γίνουν πιο ξεκάθαρα. Επίσης ας ξεχάσει ο κάθε πολιτικός – όποιας θέσης – ότι θα κερδίσει υλικά αγαθά από το πέρασμά του από την πολιτική σκηνή: λειτούργημα ασκεί, όχι επάγγελμα!

 2. aggelina permalink
  13/12/2010 22:49

  Η αρθρογραφία σχετικά με την θεσμική και συνταγματική ανωμαλία που συνεπάγεται το Μνημόνιο είναι πλούσια και εξαιρετικά σαφής. Όλοι οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι ο Ανδρέας εκδίωξε την ηθική από την κοινωνία και τη Διοίκηση, ο Σημίτης με την ξέφρενη σπατάλη των Ολυμπιακών αγώνων και την ανερμάτιστη Ευρωπαϊκή πολιτική του διέλυσε κάθε οικονομική δυναμική της Ελληνικής οικονομίας προς όφελος των ξένων. Σήμερα ο αθλιότερος και δολιότερος της παρέας αυτής, ο Γεώργιος Παπανδρέου, δημιούργησε με διαδικασίες σοκ μια κατοχική κυβέρνηση για να λεηλατήσει το ίδιο το σώμα της Ελληνικής κοινωνίας και να την βυθίσει στη λήθη και στην αφάνεια με την βίαιη αφαίμαξη όλων των εντίμων πολιτών. Ο G. Papandreou πολεμάει την Ελληνική ψυχή, την ανεξαρτησία και την Εθνική υπόσταση ενός λαού που πρώτα υποθήκευσε στους εχθρούς του. Το ερώτημα όμως είναι οι άλλες εξουσίες τί κάνουν, γιατί ανέχονται απαθείς αυτήν την εισβολή των βαρβάρων; Αναφέρομαι πρώτιστα στους Δικαστικούς και δευτερευόντως στους στρατιωτικούς.
  Γιατί ο λαός να πληρώνει φόρους που συντηρούν αυτή τη νωθρή και δουλική ιεραρχία, η οποία απολαμβάνει τιμές και χλιδή.
  Τώρα που η πολιτική προδοσία είναι πασιφανής, το Κράτος θα πρέπει να εκφραστεί από τις άλλες εξουσίες, το οφείλουν στο Σύνταγμα και στην κοινωνία. Το ερώτημα είναι θεμελιώδες, αυτοί γιατί γίνονται άθλιοι συνένοχοι αυτής της προδοσίας χωρίς ούτε μια προσπάθεια αναχαίτισης της κατοχικής κυβέρνησης;

  Το μήνυμα ανυπακοής φαντάζει λογικό. Γιατί να πληρώνω φόρο για μια δομή που δεν λειτουργεί, δεν έχει εθνική υπόσταση και επιβουλεύεται την ανεξαρτησία και την ασφάλεια μου;

  • 19/12/2010 18:48

   Πολύ σωστά. Θα πρέπει πρώτα απ’ όλα όμως να αποφασίσομε ότι θα ματώσομε τώρα, διότι αργότερα θα ματώσομε πολύ περισσότερο έτσι κι’ αλλοιώς. Το σημερινό πολιτικό προσωπικό πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί και να εφαρμοστούν πολιτικές ει δυνατόν σύμφωνα με τις διακυρήξεις του Βήματος Δημοκρατίας.

 3. Costantinos permalink
  17/12/2010 10:27

  Δυστυχώς η κατάσταση μοιάζει αδιέξοδη. Μέσα σε αυτό το αδιέξοδο όμως η μεγαλύτερη πρόκληση (και υποχρέωση) είναι να επιμένουμε να σκεφτόμαστε δημοκρατικά. Άρα ορθώς σημειώνει η aggelina ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να ασχοληθεί με το Mνημόνιο και τις δανειακές συμβάσεις ως πόλος εξουσίας μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Όμως η θεώρηση του στρατού ως εξουσία είναι πολύ πολύ επικύνδυνη. Την τελευταία φορά που ανέλαβε «εξουσία» ο στρατός θυμίζω ότι είχαμε απώλεια οριστική όπως φαίνεται εθνικών εδαφών και από τότε μόνιμη ξεκάθαρη απειλή στα σύνορά μας. Για το λόγο αυτό προτείνω να συνεχίσουμε όλοι με τη δημοκρατία ως μέσο και στάση ζωής να αντιστεκόμαστε στη βάρβαρη νόθευσή της από την κλεπτοκρατική θρασύτατη άρχουσα τάξη που μας κυβερνά με τα επιμέρους όργανά της (κόμματα, ΜΜΕ, υπουργείο εξαφάνισης ελληνικής παιδείας).

  • 19/12/2010 18:40

   Θεωρείτε ότι σήμερα έχομε καθεστώς Δημοκρατίας ? Φοβούμαι πως όχι.
   Διαπιστώνετε απλά μία νόθευση της. Στην φύση όπως και στην λογική όμως μία νόθευση μπορεί να συμβεί μερικές φορές ως έκτακτο γεγονός. Δυστυχώς, στην περίπτωση της Δημοκρατίας της μεταπολίτευσης η νόθευση είναι διαρκής επί δεκαετίες. Άρα η Δημοκρατία είναι σήμερα νεκρή και μία καρικατούρα της είναι πλέον το καθεστώς στην χώρα.
   Όσον αφορά τον κίνδυνο εθνικών καταστροφών, οι σίγουρα επερχόμενες υπό τον πρωθυπουργό-εκτελεστικό όργανο του καρτέλ αόκνως εργαζόμενο για την εγκαθίδρυση παγκόσμιας κυβέρνησης (όπως ο ίδιος έχει επανειλλημένα αναφέρει σε ομιλίες του), αυτές θα είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερες.
   Ήδη μας έχει ο ίδιος δηλώσει ότι έχομε χάσει την εθνική μας κυριαρχία. Το είπε διότι ήξερε πολύ καλά τι θα υπέγραφε με το Μνημόνιο. Εξ’ άλλου έκανε ότι μπορούσε για να φθάσομε εκεί.
   Πως είναι δυνατόν να μας λένε ότι χάσαμε ή θα χάσομε την εθνική μας κυριαρχία και να συνεχίζομε να περιμένομε κάπια λύση από αυτούς τους πολιτικούς ?
   Κάποτε οι Έλληνες έχυναν το αίμα τους για μια σπιθαμή Γης !
   Όπως λέει και ο καθηγητής Χρήστος Γιανναράς παράλληλα επιδιώκεται και η εξηληθίωση των πολιτών ως επί πλέον εργαλείο επιβολής της νέας τάξης πραγμάτων.

 4. 19/12/2010 18:17

  Στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ δημοσιεύτηκε άρθρο του Κλαούντιο Κατζ σχετικά με την εμπειρία του Ισημερινού, όπου ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα διόρισε διεθνείς εμπειρογνώμονες για να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος του χρέους, το οποίο αποδείχτηκε πολύ χαμηλότερο του ονομαστικού ως επαχθούς με βάση τη διεθνή νομολογία.
  Το άρθρο στο λινκ http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=2067&category_id=0.
  Βέβαια από την στιγμή που αποδειχθεί ότι μεγάλο μέρος του χρέους συνάφθηκε με διαδικασίες βαθιάς διαφθοράς, κατά συνέπεια είναι «επαχθές» με βάση τη διεθνή νομολογία και δεν πρέπει να πληρωθεί, τότε θα αποδειχθούν και οι ευθύνες των σημερινών κομμάτων. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένομε καμμιά τέτοια λύση από αυτά τα κόμματα. Χρειάζεται με κάθε τρόπο άμεσα απομάκρυνση του σημερινού πολιτικού προσωπικού, αλλοιώς ή χώρα είναι καταδικασμένη. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ !!

  • 23/12/2010 22:50

   Συμπληρωματικά θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στο κύμα εξεταστικών επιτροπών της Βουλής την στιγμή που μέχρι σήμερα έχουν αποδειχθεί παντελώς άχρηστες και μάλλον προωθούν την (ένοχη) λήθη παρά την αλήθεια. Παράλληλα επιβραδύνουν ή και ακυρώνουν την δικαστική έρευνα ως προς τα εμπλεκόμενα μη πολιτικά πρόσωπα.
   Μία μόνο λογική κατ’ εμέ εξήγηση υπάρχει, η εξής:
   1. με την πρόταση για καινούργια εξεταστική για την οικονομία σε βάρος της, η ΝΔ μάλλον χαλαρά αντιδρά μάλλον διότι την βολεύει αφού έτσι θα κουκουλωθούν οι ευθύνες της και
   2. Βάσει σχεδίου του διεθνούς καρτέλ με εκτελεστικό όργανο την τρόικα, η Βουλή με τις εξεταστικές αθωώνει τους υπεύθυνους και τα σκάνδαλα μετατρέπονται σε ανύπαρκτα. Έτσι οι λόγοι ανακήρυξης του χρέους ως επαχθούς αναιρούνται και οπότε αν τυχόν επικαλεσθούμε επάχθεια του χρέους σε διεθνή δικαστήρια η αγωγή μας θα απορριφθεί.
   Πιστεύω ότι το έγκλημα εις βάρος της Ελλάδας είναι καλά προμελετημένο.

 5. βουτσινας permalink
  07/06/2011 16:10

  μπορειτε μηπως να το θεσετε στη δισθεση μας για να το δουμε επιυελους αυτο το κειμενο ;
  Στα αγγλικα δεν υπαρχει προβλημα ,,,μπορουμε να διαβασουμε

  αλλα να το δουμε ,,,

  • 07/06/2011 17:02

   [απάντηση από τον διαχειριστή] Αγαπητέ κύριε, τί ακριβώς εννοείτε με την ερώτησή σας στο παρόν σχόλιο; Ποιό κείμενο υπονοείτε ότι δεν υπάρχει και γι’ αυτό ζητάτε από εμάς να σας το διαθέσουμε; Γίνετε απόλυτα σαφής ή αποτανθείτε γι’ αυτό που ψάχνετε στις μηχανές αναζήτησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: